Torstein Røyne var sauebonde i Øystre Slidre, med Valdresflya som beiteområde. Han sluttet med sauer som følge av ulykken.
Røyne var i tillegg redaktør i Valdres Radio, som gjorde en stor innsats med å informere lokalbefolkningen den første tida etter Tsjernobylulykken.

1986 : Lorakon (Lokal radioaktivitetsovervåkning).

Deler av Valdresregionen fikk ekstra stort radioaktivt nedfall etter Tsjernobyl ulykken 26. April 1986. Radioaktivitetsmålinger i laboratoriet, og levendedyrmålinger i felt, har etter denne tid vært et viktig prioritert område utfra lokale behov. Det første måleutstyret til NTV ble innkjøpt etter en lokal innsamlingsaksjon organisert av bl.a. Valdres radio. NTV har senere hatt overvåkningsoppgaver etter Lorakonplanen og har bidratt i mange prosjekter.