Tilbake

Overnaturlige evner?

Forfatteren er ansatt i Valdres Radio og har i ti år fulgt den 85-årige Lodvar Kaarstad i hans spesielle virksomhet. Han har evnen til å se bortkomne dyr, mennesker og gjenstander. Han kan også seg for seg hvilken vei vedkommende har gått, det vil si han kan se bakover i tiden. Han kan også forutsi at personer vil få tilbake ting de har mistet, altså se inn i fremtiden.

Boken består av ca. 100 kastuistikker, hvor resultatet av denne spesielle evnen blir omtalt. Forfatteren har gjort video- og båndopptak av samtaler for å underbygge sin fremstilling. Det fremgår at Kaarstad ikke kan finne ting som er stjålet. Hvis man gjemmer ting for å sette ham på prøve, mister han sin evne. Det er intet som tyder på at politiet har benyttet seg av ham.

Kaarstad blir beskrevet som en beskjeden mann, han tar ikke honorar og er opptatt av å hjelpe andre. Han stiller sine evner til disposisjon, og ifølge boken lykkes han. Noe egentlig bilde av mannen får man ikke, og jeg synest boken er ganske kjedelig å lese.

Kasuistikkene er overbevisende beskrevet, om enn noe kortfattet. Det ville være rart om det hele berodde på tilfeldigheter, selv om man ikke får vite noe om hvor ofte han måtte ha tatt feil. Forfatteren har ingen forklaring på en så besynderlig evne, så helt utenfor vår vanlige naturvitenskapelige tanke og forståelse. Det har selvsagt heller ikke vært hans oppgave. Boken må sees på som en spennende utfordring til dem som har et så åpent sinn at de er villige til å godta at enkelte kan ha slike overnaturlige evner, og som er villige til å etterprøve dem, eller forske i fenomenet. For andre er nok boken av mindre interesse.

Chr. F. Borchgrevink Tidsskrift for Den norske lægeforening