På gården Riste i Vestre Slidre i Valdres hadde de en gårdskar som het Lodvar Kaarstad.

Det forunderlige med Lodvar, var at han kunne motta sanseinntrykk fra virkelige situasjoner milevis unna der han selv befant seg.Jeg fikk anledning til å observere og registrere fenomener rundt Lodvar Kaarstad i 12 år.

Dokumentasjonen som dannet grunnlaget for boken jeg ga ut i 1992, omfattet ca. 700 tilfeller. Dokumentasjonen omfatter nå over 1300 tilfeller .

Boken "Lodvar Kaarstad"

kan bestilles direkte fra
torstein.royne@gmail.com
Pris: 175,- + portoTorstein T. Røyne
Forskning på spesielle evner

Fenomenet

Lodvar Kaarstad

  -  Boka om en beskjeden kar i Lomen fortjener altså en plass i norsk vitenskapelig litteratur. Hvor stor kan bare framtida vise. Kjedelig er den imidlertid på ingen måte. Til det er stoffet i seg sjøl for fengslende...

Hele artikkelen
Olav Robøle 
"Valdres"


Med tilgang til dette materialet er det ikke lett å avvise at vi står foran viktige mekanismer som vi ikke forstår.

Erik Klippenberg
Direktør
Forsvarets Forskningsinstitutt


  - Kanskje forskningsminister Lilletun og kulturminister Lahnstein bør snakke sammen. Om hva som bør gjøres med Torstein T. Røynes unike materiale for bedre å forstå det uforståelige!

Hele artikkelen

Trygve Hildebrand    
Drammens Tidende - Buskeruds Blad


  -  En må kunne håpe på at andre vil få mot til å følge i Kaarstads og Røynes spor, og at universitetene omsider vil få øynene opp for det uhyre viktige forskningsområdet som har fått ligge så altfor lenge brakk i fordommenes skygge...

Etterord i boken

Professor Georg Hygen


- "Jeg har nå lest boka i den engelske oversettelsen, og jeg ble imponert. Jeg tviler på om det er noen sammenlignbar sak i litteraturen av en klarsynt med et slikt treff av suksesser som har blitt så godt dokumentert ..

.. .... Med interesse oppdaget jeg fra denne boken at Kaarstads klarsyn ikke kan fungere hvis objektet bevisst plasseres eller skjules i stedet for at det er mistet. Det synes som om dette er karakteristisk for synske generelt, som ofte kan oppnå bemerkelsesverdige treff i det virkelige liv, men som mislykkes når det testes eksperimentelt i laboratoriet."

Dr. John Beloff
Department of Psychology, UNIVERSITY OF EDINBURGH


  - Takkebreva er også ordrett attgjevne. Dette svekker kanskje boka som lesestoff, men det aukar nytten av boka som nøyaktig dokumentasjon. Og det kan det bli god bruk for - om norske forskarar ein gong framtida skulle overvinne frykten for dette fenomen dei ikkje forstår.

Hele artikkelen

Kjetil Tandstad 
Sunnmørsposten


  - Røynes bok vil kanskje vise seg å bli en ny milepel i parapsykologiens historie i Norge - en etterfølger av Harald Schjeldrups bok "Det skjulte menneske" fra 1969 og Georg Hygens nye og utvidede utgave av samme bok fra 1984. Vi vil med spenning følge Torstein T. Røynes videre forskning.

Hele artikkelen

Kirsten Pauss  
Parapsykologiske Notiser


  -  Boken må sees på som en spennende utfordring til dem som har et så åpent sinn at de er villige til å godta at enkelte kan ha slike overnaturlige evner, og som er villige til å etterprøve dem, eller forske i fenomenet. For andre er nok boken av mindre interesse.

Hele artikkelen

Chr. F. Borchgrevink     
Tidsskrift for Den norske lægeforening


. - Røyne hadde også nær kontakt med Anna Elisabeth Westerlund de siste årene hun levde. Han henvendte seg til henne for å finne ut om det kunne være likhetstrekk mellom hennes og Kaarstads måte å "se" på. Røyne og Anna Elisabeth hadde lange diskusjoner om hva forklaringen på disse paranormale fenomenene kunne være......

Utdrag fra Bente Gullveig Alver's bok
"Anna Elisabeth Westerlund"

Bokomtaler
Lodvar Kaarstad 1907 - 1994
In EnglishFlag of Norway
Link til forskningsartikkel (PDF)