Tilbake

En milepel i norsk parapsykologisk forskning


Lodvar Kaarstad fra Lomen i Valdres er i dag 85 år. Han ble tidlig foreldreløs, men i konfirmasjonsalderen kom han til Øvre Riste, en av de største gårdene i Lomen, til å begynne med som gårdskar. Familien Riste kom til å sette så stor pris på ham både for hans store arbeidsinnsats og for hans hjelpsomhet og trofasthet at de etterhvert oppfattet ham som et medlem av familien og tilbød ham å være hos dem livet ut. I dag er han kjent over hele landet for sine synske evner, ja, han får til og med henvendelser fra utlandet.

Fra ønskekvist til klarsyn
Han hadde allerede som ganske ung interessert seg for å finne vann for folk ved hjelp av en ønskekvist, men snart merket han at han ble i stand til å "se" hvor vannårene gikk også på avstand. I 40 - 50årsalderen ble hans klarsyn sterkere enn før, og fra nå av økte denne evnen stadig, mest etter at han ble pensjonist. Han ble mer og mer kjent, og det kom stadig telefoner fra folk som hadde mistet husdyr eller ting de satte pris på.

Torstein T. Røynes innsats
Merkelig nok hadde ingen kommet på at man burde registrere de fantastiske prestasjonene til denne synske mannen før en ung radiojournalist, som bodde noen kilometer unna, skjønte hvor viktig det var å samle inn dokumentasjoner av hans evner. Helt alene og helt uten økonomisk støtte fra noe hold begynner Røyne nå sin imponerende forskningsinnsats.

Han var klar over at om beretningene skulle ha beviskraft i vårt vantro land, måtte han ta i bruk metoder som gjør bortforklaringer umulig. Fra han startet i 1982 frem til 1992, da han la frem resultatene i sin bok om Lodvar Kaarstad, benyttet han alle tekniske hjelpemidler som i dag fins, som f.eks. lydkassetter, video og data. I tillegg til opptak av forespørsler som kom inn til Kaarstad samt hans svar, har han gjennomgått hele brevsamlingen hans, som inneholder eksempler fra midten av 1950-årene frem til 1992. Alt i alt har Røyne registrert mellom 600-700 tilfeller. Det er en forskningsinnsats som er enestående i sitt slag i vårt land.

Et utvalg på 100
Blant de 6-700 tilfellene har Røyne valgt ut ca. 100 på en helt konkret måte.

Et mangfold av fenomener
Spørsmålene dreier seg om et mangfold av fenomener, fra det å finne igjen mennesker som har gått seg vill eller bortkomne husdyr, til tapte smykker eller penger. Påvisning av vannårer har vært en viktig del av hans hjelpearbeid, og her har han spart folk for mange arbeidstimer, fordi han så presist har kunnet utpeke stedet hvor årene gikk og hvor dypt de måtte grave.

Lodvar Kaarstad - terapeuten
Den delen av Kaarstads arbeid som går ut på å hjelpe mennesker med rent praktiske ting, er relativt godt kjent. Hans virksomhet som sjelesørger og behandler er mindre kjent, men, sier Røyne, det er rimelig å tro at han har brukt minst like mye av sin tid på det medmenneskelige området, som han har brukt på å svare på spørsmål om savnede mennesker, husdyr og gjenstander. Mennesker med store psykiske problemer kan komme til ham etter å ha prøvet mange slags hjelp andre steder. Kaarstad er i stand til å "se" det som ligger bakom problemene, hendinger de kanskje selv har glemt og derfor ikke kan finne noen løsning på. Følelsen av å bli forstått på et dypere plan har virket befriende på mange og har hjulpet dem til en ny start i livet. Røyne har klart å tegne et fint bilde av menneskevennen og hjelperen Lodvar Kaarstad.

I et interessant kapitel til slutt drøfter Røyne de paranormale fenomenenes natur og stiller noen spennende spørsmål. I et tilfelle har Kaarstad i etter tid kunne "se" hvor et barn har gått og hva det foretok seg. Ut fra dette eksemplet spør Røyne om den virkelige hendelsen på en måte "henger igjen", etterlater seg et mentalt spor?

Til slutt stiller han spørsmålet om hvorfor man nøler med å satse på en forskning av disse fenomenene. Røynes bok vil kanskje vise seg å bli en ny milepel i parapsykologiens historie i Norge - en etterfølger av Harald Schjeldrups bok "Det skjulte menneske" fra 1969 og Georg Hygens nye og utvidede utgave av samme bok fra 1984. Vi vil med spenning følge Torstein T. Røynes videre forskning.

Kirsten Pauss    Parapsykologiske Notiser